Nenechte se zahltit

S likvidací odpadu v Praze si nemusíte dělat starosti. Naše výkonná technika pomůže při výkopových pracích a přebytečný nahromaděný materiál postupně naložíme do kontejnerů. Odvezeme je k dalšímu použití na místa, která je potřeba srovnat. Zprostředkováváme odvoz na sběrné dvory i pro domácnosti. Před tím je vhodné například nábytek rozebrat a seštosovat, abyste zbytečně neplatili za objem.

Platná legislativa

Nakládání s odpady musí být v souladu se směrnicemi EU, které zakazují nehospodárné zacházení s nepotřebným materiálem. Nemusíte shánět těžkou techniku a dopravu pro odvoz, naše firma je tu od toho, aby vše zařídila za Vás. Jen je potřeba dodržet správné vytřídění, proto si raději objednejte nejméně dva kontejnery, jeden na nebezpečný materiál a druhý na to ostatní, pokud možno také přetříděné. Odvoz do sběrného dvora už není problém.