Naše třetí ucho

I když se stále více ozývají hlasy o škodlivosti záření, které vychází z mobilních telefonů, jsou tyto nezbytnou součástí našeho života. Možná i vy znáte jedince, kteří jsou s touto technickou vymožeností téměř srostlí, jako by byla součástí jejich ucha. A přitom si možná ani neuvědomují, že jsou vystaveni magnetickému vlnění, stejnému, které přenáší signál pro rádio či televizi. A uznejte sami, že ucho na televizi byste si pravděpodobně nepřikládali.

Prevence

Magnetické vlny, které pronikají do lidského těla, mohou jeho káně poškozovat, o tom dnes již nikdo nepochybuje. Tato problematika je neustále podrobně zkoumána a výsledky, které tento výzkum ukazuje, začínají hovořit zcela jasně. Přes nepopíratelný užitek, který nám tento moderní způsob telefonování přináší, je zde také poškozování zdraví, které je tím větší, čím větší je kumulace elektromagnetického záření. Je sice pravda, že definitivní výsledky budeme znát teprve tehdy, až elektromagnetické vlnění bude působit na člověka minimálně po celou generaci. Už dnes je však důležité se preventivně zaměřit na ochranu před zářením mobilů.